Djebel
Бъдете Информирани!
Djebel.com

Реклама

Анкета

Как да подобрим живота в Джебел?

Като привлечем повече инвестиции.
Като увеличим производи- телността.
Като бъдем по-усмихнати.
Като бъдем по-активни в управлението на града.
Като започнем алтернативно земеделие.
Като извършим всичко горе изброено.
Начало / Евро Фондове
15 December 2019 07:42:27
ЕВРО Фондове - Структурни фондове на ЕС

ЕВРО Фондовете са финансовите средства осигурени от Европейския съюз за постигането на основните цели на Регионалната политика на отделните райони, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз. Те са най-общо наречени Структурни фондове, всеки от които има за цел развитие на специфична област. Те са разделени на следните под категории:Ние и наши партньори можем да ви осигурим:


• Анализ на дейностите на вашата компания и да ви насочим към осъществима програма за субсидия – след договор.
• Изготвяне на проекти по съответна програма от Структурните фондове на ЕС - след договор.

Реклама

Реклама

Реклама